WU - Birthdays: November 27th - NBC Right Now/KNDO/KNDU Tri-Cities, Yakima, WA |

WU - Birthdays: November 27th

HD DOPPLER 6i
/