School crosswalk safety - NBC Right Now/KNDO/KNDU Tri-Cities, Yakima, WA |

School crosswalk safety

HD DOPPLER 6i
/